Visie

Een brug vormen

Het staat zelfs in het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’: kinderen hebben recht ‘op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten’. En dus maken theatermakers kinder- en jeugdtheater, bestaan er kinderboeken en jeugdliteratuur en worden er kinderfilms gerealiseerd. Geen enkele professionele kunstenaar maakt echter beeldende kunst, speciaal voor kinderen.

Toch vinden wij dat kunst ook voor kinderen is: kunst gaat over het leven en staat er midden in. Juist omdat kunst niet – zoals andere speciaal voor hen gemaakte disciplines – onmiddellijk aansluit bij de leefwereld van kinderen, kunnen ze er nieuwe inzichten door krijgen. Kunst kijken en daarover nadenken geeft ze de kans de werkelijkheid door een andere bril te bekijken.  Niet dat kunst zich gemakkelijk laat consumeren – de essentie van een kunstwerk is vaak niet onmiddellijk duidelijk. Het vraagt tijd om kunst te kijken en moeite om er iets mee te kunnen. En dus fungeert Rasa als brug. Wij laten kinderen in hun waarde en proberen de kunst op hun niveau te doen bewegen, opdat ook zij ervan kunnen genieten. Als kinderen dan – na hun eerste contact met kunst via Rasa – vaker kunst willen zien, is dat mooi meegenomen!

 

De kunst als bron

We hopen dat kinderen via ‘The Endless Forest’ kunnen zien dat kunst niet
droog of obscuur hoeft te zijn. Dat kunst beleven veel lagen kan hebben
en dat één van die lagen puur plezier kan zijn. (Michaël Samyn & Auriea Harvey)

In de tentoonstelling vormen de kunstwerken samen met de scenografie en de educatie een geheel. De educatieve omkadering zorgt ervoor dat ons publiek van kinderen een beter inzicht krijgt in de vormelijke en inhoudelijke aspecten van de gepresenteerde kunstwerken. 

De kunstenaar heeft telkens opnieuw een andere opzet – dat maakt kunst nu juist zo spannend. Maar dat betekent ook dat wij steeds opnieuw op zoek moeten naar andere manieren om kinderen ingang te geven tot zijn werk. Wij laten ons inspireren door de kunst om de educatie vorm te geven.

Kunst kijken betekent eigenlijk in dialoog gaan met het kunstwerk. Afhankelijk van ieders eigen ervaringen, kan de betekenis ervan voor iedereen verschillen. Rasa probeert de nieuwsgierigheid van kinderen tijdens het tentoonstellingsbezoek te prikkelen en betrokkenheid bij het werk tot stand te brengen.

 

Ervaren, denken, doen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen hun ontmoeting met kunst beter onthouden als die bestaat uit een combinatie van ervaren, denken en doen – en dus zitten deze drie aspecten in elk Rasa-project verweven.

Kunst echt ervaren kan alleen maar als het om authentieke werken gaat, vinden wij. Alleen zo kunnen kinderen de schaal ervan beleven, het materiaal zien, optimaal van de kleuren genieten, de geuren gewaarworden of het geluid horen... Want kunst ervaren gaat verder dan kijken alleen. Als kinderen kunstwerken zien, willen ze hun ervaringen en emoties ook delen. Dat stimuleren we in een open dialoog, die hen – in gesprek met andere kinderen – meteen duidelijk maakt dat iedereen kunst anders ervaart. We trekken lijnen tussen kunst, wetenschap, verschillende culturen en samenleving en gaan filosofische bespiegelingen zeker niet uit de weg.

Het voelt zoals het leeft. (Dennis)

Natuurlijk willen kinderen vooral ook actie, bewegen, doen. De kunsteducatieve spelen die elk project begeleiden laten hen actief de kunst beleven en verbinden met hun eigen ervaringen.

 

De kunstenaar au serieux genomen

Kunstenaars hebben wallen onder hun ogen. Ze slapen niet goed en denken veel na. Ze zitten ook veel binnen en je ziet ze niet vaak. (Ninke)

Kinderen en kunstenaars hebben allebei de kriebels om iets te maken. Alleen hebben kinderen niet zo veel geduld en maken ze nooit iets af. ( Wietse)

Kunst vormt het hart van ieder Rasa-project; kunstenaars zijn voor ons dan ook heel belangrijk. Kunstenaars van hun kant werken maar wat graag mee aan de projecten van RASA. Ze vinden een publiek van kinderen best boeiend. Soms zeggen ze ja omdat ze in hun werk het thema kinderen aanhalen of omdat ze ermee teruggrijpen naar hun eigen jeugd, soms ook omdat ze zelf kinderen hebben of omdat ze oom, tante, peter of meter zijn en allemaal zijn ze zelf ooit kind geweest.

We zijn er oprecht van overtuigd dat kunstenaars veel voor kinderen kunnen betekenen, als hun werk op de juiste manier getoond en omkaderd wordt. Als zij ook mee willen denken om iets te maken dat kinderen dichter bij hun werk brengt, vinden we dat natuurlijk helemaal fijn.

RASA werkt met professionele, nationale en internationale kunstenaars en toont in alle gevallen origineel werk. Schilderijen, tekeningen, sculpturen, videowerk, foto’s.... alles is mogelijk. Artistieke kwaliteit staat voorop. Vanzelfsprekend omringen we de kunstwerken op reis met de grootst mogelijke zorg.