Over Rasa

Open ogen voor kunst

Rasa ontwikkelt en presenteert reizende tentoonstellingen met actuele kunst voor een publiek van kinderen en jongeren.

Rasa kiest voor ontmoeting | Rasa wil kinderen actuele beeldende kunst laten ontmoeten. Omdat deze deel uitmaakt van onze wereld en ons toelaat de werkelijkheid anders te benaderen. Kunst heeft kracht, maar die kracht komt niet altijd over. Veel grote en kleine mensen denken dat kunst niet voor hen is. Net daarom de ontmoeting, een warm bad. Waar de klank van elk kind kan klinken.

Rasa kiest voor kinderen | Al kijkend vinden kinderen hun plek in deze wereld. Ze zijn als sponzen. Alles is nieuw. Alles is boeiend. Of het nu natuur is of door mensenhanden gemaakt. Kinderen kijken naar kunst met voelsprieten, met open blik en hart. We respecteren hen als volwaardig individu. Hun open manier van kijken, voelen en denken inspireert ons steeds weer. Bij Rasa krijgen ze een kunstzinnige ervaring aangeboden op hun golflengte.

Rasa kiest voor actuele kunst en kunstenaar | Kunst is een oogopener. Actuele kunst drukt het beste de tijdsgeest uit. Kunst van nu tonen heeft als voordeel dat je kunt samenwerken met kunstenaars van nu. Rasa bouwt bruggen tussen kunstenaar(s), kunstwerk en het jonge publiek.

RAAK Gele Man
© Willy Wtterwulghe

Als er geen kun­st in de wereld zou zijn, dan zou het zo heel gewoon zijn en daar zouden niet zoveel din­gen spe­ci­aal zijn.”

— Jenthe, 7 jaar

Raak Willy Wtterwulghe
© Willy Wtterwulghe

Elke Rasa-tentoonstelling is een totaalproject dat organisch groeit vanuit een thematisch onderzoek waarin we ons publiek en ook kunstenaars en inhoudelijke experts betrekken. Met aandacht voor het actuele kunstgebeuren, selecteren we kunstwerken en contacteren we kunstenaars. We bespreken met hen hoe we hun werk kunnen tonen en duiden.

Het zijn tijdloze, universele thema’s die de rode draad zijn van onze tentoonstellingen. Thema’s die op een intuïtieve manier benaderd worden. Thema’s die je kan verbinden met je eigen leven en de wereld. Zo ga je er wat bij voelen. Vanuit dat gevoel kan je nieuwe standpunten verkennen en met een vrije, open blik naar de wereld kijken.

Rasa werkt met artistieke gidsen om van elk tentoonstellingsbezoek een dynamisch samenspel te maken. Deze gidsen zijn jonge kunstenaars met een pedagogisch diploma. Zij stimuleren de kinderen om aandachtig te kijken. Ze stellen vragen en hebben belangstelling voor de respons van elk kind.

Rasa reist met haar projecten naar musea, cultuurcentra en bibliotheken. Zij nodigen kinderen uit.

Ontdek onze projecten hier.

RASA brengt kinderen op een unieke manier in con­tact met vele vor­men van kun­st, laat ze ervan geni­eten en erover nadenken op een speelse manier. Ik ben heel trots dat ik daar als kun­ste­naar door de jaren heen ver­schil­lende bij­dra­gen aan heb mogen lev­eren. RASA is een huis met een warm en cre­atief hart.”

— Carla Van De Puttelaar

We ontwikkelen een intuïtieve aanpak die kinderen zintuiglijk en emotioneel aanspreekt. We brengen hen in een rijke leeromgeving met boeiende kunstwerken in een concept dat de sensitiviteit en de verbeelding stimuleert.

- Kijken met al je voelsprieten | Kinderen ervaren kunst met hart en ziel, met hoofd en lijf, met al hun zintuigen. Leren met en door de zintuigen is de basis voor de ontwikkeling van het kind en de basis van de waarneming.

- Spelend onderzoeken | Kinderen leren op zoveel verschillende manieren, niet enkel cognitief. Daarom ontwikkelen we installaties, objecten en spellen. Daarmee kunnen kinderen bepaalde aspecten van het kunstwerk onderzoeken. Deze werkvormen laten we groeien in samenspraak met de kunstenaars.

- Kijken met je hart | Kinderen schrijven makkelijk gevoelens toe aan figuren of gebeurtenissen op een kunstwerk. Gevoelens die zij zelf hebben ervaren. Rasa gaat die gevoeligheid mee inzetten om hen een kunstwerk te laten ervaren.

- Spiegelen | Beelden leren je kijken naar jezelf, zij raken en spiegelen onze diepste kern. Via beelden reflecteren kinderen over bepaalde aspecten van zichzelf.

- Filosoferen | Kunst roept vragen op. Je kunt filosoferen over het onderwerp van het kunstwerk of over de plek van kunst in je leven.

- Open dialoog | Rasa stimuleert de open dialoog waarin kinderen verwoorden wat ze denken of ervaren bij het zien van een kunstwerk.

Meer lezen over kunst beleven samen met kinderen?

Ik Jij Wij  Karin Borghouts
© Karin Borghouts

Kinderen ver­staan de kun­st om kun­st te verstaan.