Missie

  • Rasa brengt kinderen en jongeren in contact met actuele kunst en biedt hen kansen om die te beleven en te begrijpen.
  • Rasa doet dit met artistieke producties waarin participatie een kerngedachte is.
  • Rasa ontwikkelt daartoe een eigen methode, waarin naast reflectie en dialoog, het lichaam en zintuiglijke gewaarwordingen het uitgangspunt vormen voor kunstbeleving.
  • Rasa brengt actuele kunst buiten het galerie- en museale circuit naar laagdrempelige plekken, van cultuurhuizen tot OCMW’s en asielcentra.
  • Rasa is als maker van tentoonstellingen een artistiek creatieplatform.
  • Rasa nodigt uit tot uitwisseling en kruisbestuiving tussen kunstenaars, culturele en sociale organisaties, leerkrachten, studenten en talrijke andere creatieve geesten.