Kunstkoffers

RASA’s kunstkoffers zijn origineel vorm gegeven educatieve pakketten voor kinderen in vrije tijd of klasverband. Ze focussen op bepaalde beeldaspecten uit de kunst, thema’s of kunstvormen en bieden leerkrachten zo concreet materiaal om de doelstellingen van de muzische vorming vakoverschrijdend te integreren in de klas. Doelgroep zijn kinderen van 4 tot 12 jaar, leerkrachten, studenten, ouders en anderen.

Voor de verspreiding van haar kunstkoffers werkte RASA samen met provinciale culturele of onderwijsdiensten en koepelorganisaties zoals ARGO, VGC - Brussel, Lerende Stad - Antwerpen. Ook in Nederland zijn samenwerkingen rond de kunstkoffers opgezet, o.a. met Cultuurnetwerk Nederland, SCOOP Zeeland, e.a.

Indien je nog informatie wil over de kunstkoffers of er één wil uitlenen, neem je best contact op met deze partners. Rasa heeft de koffers niet meer in eigen beheer.

Lijf

RASA lanceerde in het verlengde van de fel gesmaakte reizende tentoonstelling ‘Lijf’ een kunstkoffer. De koffer voert jongeren van 10 tot 14 jaar aan de hand van hedendaagse kunst op een ervaringsgerichte manier binnen in de wereld van het lichaam en de lichaamsbeleving. In de koffer zitten drie kunstwerken, van Walter Van Beirendonck, Anthony Goicolea en Jan Winkels, de publicatie ‘Lijf’, een rijk gedocumenteerde werkmap en twee educatieve spelen.

Een ideale opstap voor discussie- en vraaggesprekken, inlevingsoefeningen, associatiespelen en muzische activiteiten - bruikbaar in de klas, het jeugdwerk, de lerarenopleiding, bij agogisch werk of andere kunsteducatieve activiteiten.

Uitleenadressen:

VLAANDEREN

• Provincie Oost Vlaanderen - 09/267 72 00 - 09/267 72 82

• Cultuurcentrum Genk - 089/65 38 70

• Dharts, Vormingscentrum Destelheide, Dworp - 02/380 39 15

NEDERLAND

• Pier-K: www.pier-k.nl

Contact: Bianca Jonkers & Marianne Burgers (consulent beeldend)

Verspreidingsgebied: Amstelland, Meerlanden, Diemen, Gooi en Vechtstreek.

• Kunst en Cultuur Drenthe: www.kcdr.nl

Contact: Bert Harskamp - 0592/33 69 24

 

Vrij Bewogen

De danskoffer ‘Vrij bewogen’ wil kinderen van 9 tot 12 laten kennismaken met de wereld van de hedendaagse dans en leerkrachten stimuleren om samen met hen de taal van de dans beter te leren begrijpen. De koffer heeft de bedoeling om een open houding te ontwikkelen, maar vooral ook om te genieten. Dans is immers een taal die je kan leren bekijken, aanvoelen, begrijpen of zelf gebruiken. De combinatie van video- en geluidsfragmenten, foto 's en allerlei interactieve opdrachten, maakt deze danskoffer bij uitstek geschikt voor projectwerk in klasverband.

‘Vrij bewogen’ is een coproductie van RASA en Dans in Limburg.

Uitleenadressen:

LIMBURG

• CC Heusden - Zolder - 011/53 05 50

• CC Maasmechelen - 089/76 97 97

• CC Genk - 089/30 93 11

• CC Hasselt - 011/22 99 33

VLAAMS-BRABANT

• Applaus - 016/26 76 04

 

Kleurenkriebels

De wereld rondom ons zit vol kleuren. Kleuren zijn niet alleen een natuurwetenschappelijk verschijnsel, er is ook een hele belevingswereld aan verbonden. Het intuïtief aanvoelen van kleur is een subjectief gegeven dat verband houdt met onze emotionele ervaringswereld. Zodra kinderen kleuren zien worden zij er gevoelsmatig door aangesproken.

De emotionele waarde van kleur loopt dan ook als een rode draad doorheen dit project voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In drie stappen wordt dit thema uitgediept: kleuren van de regenboog, kleur en vorm en kleuren maken muziek. ‘Kleurenkriebels’ bevat reproducties van kunstwerken van Kandinsky, Miró en Matisse, didactisch materiaal en een begeleidersmap.

Uitleenadressen:

• Provincie Oost Vlaanderen - 09/267 72 00 - 09/267 72 82

• Provincie West Vlaanderen - paul.tamsin@west-vlaanderen.be - 050/40 34 22

• Vrije Akademie ZOM Kerkrade (NL) - 0031-45-545 64 68

 

Gezicht in Zicht

Het menselijk gelaat is één van de meest boeiende thema’s in de beeldende kunst; een thema dat diverse kunstdisciplines in verschillende culturen met elkaar verbindt, een thema dat altijd en overal - steeds weer opnieuw - iedereen kan fascineren. ‘Gezicht in zicht’ wekt de nieuwsgierigheid op van kinderen en brengt hun fantasie op gang. Beeldende kunst, poëzie, muziek en mime leren hen om te gaan met de volgende thema’s : het zelfportret, het dier in de mens, gezichten kan je lezen en gesloten gezicht.

‘Gezicht in zicht’ is een RASA-kunstkoffer voor kinderen van 6 tot 12 jaar met reproducties van beeldend werk van Herr Seele, Oldrich Kulhánek, Marie-Jo Lafontaine en Fred Bervoets, met een uitgebreide werkmap vol suggesties voor leerkrachten en begeleiders en divers spelmateriaal dat kinderen aanzet om zelf actief aan de slag te gaan.

Uitleenadressen:

VLAANDEREN

• Provincie Limburg - 011/237136

• Provincie Oost Vlaanderen - 09/267 72 00 - 09/267 72 82

• Provincie West Vlaanderen - paul.tamsin@west-vlaanderen.be - 050/40 34 22

 

NEDERLAND

• Vrije Akademie ZOM Kerkrade (NL) - 0031-45-545 64 68

 

Handig die Handen

Deze koffer neemt de kinderen van 6 tot 12 jaar bij de hand op een boeiende ontdekkingsreis langs thema’s als het unieke van de hand, duim en handpalm, de hand als ontvanger van informatie en verwekker van emoties en de gebarende hand als communicatiemiddel. De dynamische methodiek van spelen en opdrachten zet de kinderen aan tot zelf ervaren en vormgeven in diverse technieken.

Deze kunstkoffer bevat ook twee originele kunstwerken van Beatrijs Lauwaert en Mario Callens en reproducties van een twintigtal foto’s van bekende fotografen om een echte tentoonstelling mee te bouwen in de klas.

Uitleenadressen:

VLAANDEREN

• Provincie Oost Vlaanderen - 09/267 72 00 - 09/267 72 82

• Provincie West Vlaanderen - paul.tamsin@west-vlaanderen.be - 050/40 34 22

• Applaus - 016/26 76 04

 

NEDERLAND

• Vrije Akademie ZOM Kerkrade (NL) - 0031-45-545 64 68