-

Gansanders

Rasa brengt 8 werken van 8 illustratoren samen in een kunstkabinet. Dit kabinet is tegelijk kunstobject en pronkkast en toont werk van Kitty Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle Vandenabeele, Nils Pieters, Xavier Truant, Charlotte Dumortier, Joris Thys en Ruth Dejaeger. Samen met deze vernieuwende jeugdillustratoren koos Rasa werk waarin het dier de hoofdrol speelt.

Een tafelgroot ganzenbord nodigt elk kind in de groep uit om actief te spelen en de symboliek van de dieren te onderzoeken. Zo krijgen zij inzicht in de kracht van de beeldtaal die de illustratoren gebruiken. Dit spel nodigt groepen kinderen uit om te kijken, denken, voelen en doen. Jonge illustrator Lies Jacques beschildert dit bord met tekeningen in haar geheel eigen stijl.